Zadania i cele
279
page-template-default,page,page-id-279,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Zadania i cele

Naszym celem jest wychowanie szczęśliwego dziecka, samodzielnego, wierzącego we własne siły młodego człowieka. Chcemy wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.


Naszą misją jest przygotowanie dziecka do kontynuowania edukacji w szkole podstawowej w jednym z wybranych systemów edukacyjnych (system brytyjski, amerykański, francuski, międzynarodowy IB lub polski) albo dalej w systemie trójjęzycznym.


Poprzez edukację i nasze działania pragniemy ukształtować w dziecku:

 

  • pewność siebie, odwagę i niezależność w myśleniu i działaniu;
  • komunikatywność;
  • umysł otwarty na poznawanie otaczającego świata i odkrywanie siebie;
  • przekonanie o swojej wartości, wiarę we własne możliwości;
  • wiadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron;
  • szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia;
  • odpowiedzialność za siebie oraz innych;
  • kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań;
  • otwartość na różnorodność kultur, wyznań oraz tolerancję i akceptację odmienności;
  • bogatą wyobraźnię twórczą oraz zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.